Overheid

Wij hebben reeds voor verschillende overheidsinstanties mogen werken, waar we erg trots op zijn. Strikte regels, veiligheid en nauwe samenwerking met aannemers, installateurs en schilders zijn ons niet vreemd. Wij draaien mee in grote projecten waarbij verschillende stromen door elkaar lopen en waar heldere communicatie en duidelijke afspraken zorgen voor het gewenste eindresultaat.